پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و دکترا

پروپوزال رشته حقوق: جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق

25 Mar 2019

پروپوزال رشته حقوق دانلود پروپوزال آماده: : بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق عمـومی   قمت هایی از پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق ۱- بیان مسأله: [...]


پروپوزال حقوق با موضوع اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامی

25 Mar 2019

پروپوزال حقوق دانلود پروپوزال حقوق: بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي اسير جنگي در حقوق بين‌الملل عمومي و فقه اماميه  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان [...]


پروپوزال حقوق با موضوع حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سني با حقوق ايران

25 Mar 2019

پروپوزال ارشد حقوق با موضوع اطفال نامشروع دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد حقوق: : بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه  شيعه و سني با حقوق ايران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق خصوصی [...]