چند نمونه آماده و رایگان گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 - قابل ویرایش

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

چند نمونه آماده گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 بصورت قابل ویرایش را میتوانید در ادامه و بعد از مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر یک از آنها دانلود نمایید.

دانلود این نمونه های گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 رایگان بوده و در هفته های آتی و تا انتقال سایت به سرور جدیدش میتوانید این نمونه های آماده گزارش کار فیزیک 2 را دانلود کنید.

برای دانلود روی نام گزارش کارهای کلیک کنید.

 

1. اندازه گیری مقاومت ها

2. تحقیق قانون اهم

3. بهم بستن مقاومت ها

4. مقاومت های خطی و غیرخطی

5. نیروی محرکه و مقاومت آن

6. پل وتستون برای مقاومت

7. ضریب خود القایی سیم پیچ

8. تعیین مقاومت ویژه ی رسانا

9. ترانسفورماتور

10. مقاومت ظاهری مدارهای شامل مقاومت ، سلف و خازن

11. قانون کیرشهف در مدارهای شامل مقاومت ، سلف و خازن

12. اسیلوسکوپ

13. منحنی های لیساژور

14. رزونانس

15. پل وتسون برای خازن

 

9 Jul 2018